BRIX WEB SİTESİ KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

İŞBU SÖZLEŞME, ADRESİ, TİCARET SİCİL NUMARASI, MERSİS NUMARASI, KEP ADRESİ VE ETBİS NUMARASI AŞAĞIDA YER ALAN ÜÇDAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“BRIX”) VE BU ŞARTLARI KABUL EDEN KİŞİ YA DA KURUM (“MÜŞTERİ”) ARASINDA BAĞLAYICI VE AKDEDİLMİŞ BİR YAZILI ANLAŞMA TEŞKİL EDER.  BU ANLAŞMA, www.brix.com.tr WEB SİTESİNİ KULLANMAK ÜZERE KAYIT OLMAK İÇİN "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE (VEYA ÜÇDAL TARAFINDAN BU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERMEK ÜZERE TASARLANMIŞ HERHANGİ BİR BENZER DÜĞME VEYA BAĞLANTIYA) TIKLADIĞINIZ TARİHTEN ("YÜRÜRLÜK TARİHİ" OLARAK ANILACAKTIR.) İTİBAREN GEÇERLİDİR.  ŞARTLARI GEREK KENDİNİZ GEREKSE İŞVERENİNİZ VEYA BAŞKA BİR KURUM ADINA KABUL EDİYORSANIZ; (i) İLGİLİ KURUMU ANLAŞMAYA BAĞLI KILMAK İÇİN VE TAAHHÜTLERİNİZ BAKIMINDAN TÜM YASAL YETKİLERE SAHİP OLDUĞUNUZU; (ii) İŞBU HUSUSTA GEREKLİ TÜM EVRAKLARI TALEP HALİNDE SUNACAĞINIZI; (iii) BU ŞARTLARI OKUYUP ANLADIĞINIZI (iii) VERİLEN BİLGİLERİN TAM VE EKSİKSİZ OLDUĞUNU, DOĞRULUĞUNU VE GÜNCELLİĞİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ; (iv) KENDİNİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ TARAF ADINA BU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZİ, (iv) İŞBU ŞARTLAR VE TAAHHÜTLERİNİZ KAPSAMINDA GELEBİLECEK DAVA, TALEP VE İDDİALARIN TEK MUHATABI OLDUĞUNUZU VE TÜM SORUMLULUĞUN TARAFINIZA (VEYA BAŞKA BİR KURUM ADINA KABUL EDİYORSANIZ MÜŞTEREK VE MÜTESELSİLEN TARAFINIZA VE İŞVERENİNİZE) AİT OLDUĞUNU, BRIX’İN BU HUSUSLARDA HER NE NAM ALTINDA OLURSA OLSUN SORUMLU OLMADIĞINI, BRIX HER TÜRLÜ DAVA, TALEP VE İDDİADAN BER’İ KILDIĞINIZI VE TARAFINIZA RÜCU EDİLECEĞİNİ, İŞBU HUSUSLARDA BRIX’IN OLUŞAN TÜM ZARARLARINI İLK TALEP HALİNDE HERHANGİ BİR HÜKÜM İSTİHSALİNE GEREK KALMAKSIZIN AYNEN KARŞILAYACAĞINIZI GAYRİKABİLİ RÜCU KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLURSUNUZ. WEB SİTESİNİ KULLANMAYA DEVAM ETMEK İÇİN BU ŞARTLARIN KABUL EDİLMESİ ZORUNLUDUR. ŞARTLARIN TÜMÜNÜ VE BU ŞARTLARIN KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ VEYA İLGİLİ KURUMU ANLAŞMAYA BAĞIMLI KILMAK İÇİN VE BURADAKİ TAAHHÜTLERİNİZ BAKIMINDAN TAM BİR YASAL YETKİLERE SAHİP DEĞİLSENİZ "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAMAYIN VE WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN.  BU ŞARTLARDA MÜŞTERİ VE BRIX AYRI AYRI "TARAF" VE BİRLİKTE "TARAFLAR" OLARAK ANILACAKTIR.

BRIX BU ŞARTLARI MÜŞTERİYE OTUZ (30) GÜN ÖNCEDEN YAZILI OLARAK BİLDİREREK DEĞİŞTİREBİLİR VE BU BİLDİRİMİ E-POSTAYLA YA DA BRIX’IN www.brix.com.tr WEB SİTESİNDE DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN BİLDİRİMDE BULUNARAK İLETEBİLİR. OTUZ (30) GÜNLÜK BİLDİRİM SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA WEB SİTESİNİ KULLANMAYA DEVAM ETMEK İSTERSENİZ YENİ ŞARTLARI KABUL ETMİŞ VE BUNLARA BAĞLI OLMUŞ SAYILACAKSINIZ.

TARAFLAR, AŞAĞIDAKİ KARŞILIKLI TAAHHÜTLER MUVACEHESİNDE VE YETERLİLİKLERİNİ BURADA BEYAN EDİLEN DİĞER UYGUN VE GEÇERLİ BEDELLER KARŞILIĞINDA, TARAFLAR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE MUTABAKATA VARMIŞTIR:

1.GENEL HÜKÜMLER

Müşteri, web sitesini kullanmasından tek başına sorumludur (örneğin, web sitesi hesaplarına erişim ve bu hesapların kullanımı ve kullanıcı adlarını ve parolaların korunması) (“Kullanım”). 

Web sitesi kullanımı, www.brix.com.tr adresinde bulunan gizlilik politikası dâhil www.brix.com.tr adresinde bulunan geçerli politikalarına ve Brix tarafından Müşteriye sunulan tüm geçerli ortak politikalarına tabidir (her durumda, ara sıra değiştirildiği üzere, “Politikalar” olarak anılacaktır). 

Gizlilik Politikaları www.brix.com.tr adresinde mevcuttur.  İşbu Şartları ve koşulları kabul ettiğinizde Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılırsınız. Web sitesi ile bağlantılı olarak, Brix Gizlilik Politikalarna uyacaktır. Müşteri, bu Şartlar kapsamında web sitesine ilişkin iletişimleri sadece Brix’e yönlendirecektir. 

2.GARANTİ VE HAKLAR 

Üye, www.brix.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Brix’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, Brix tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Brix 'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Brix’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye www.brix.com.tr  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, www.brix.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

www.brix.com.tr   internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Brix ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Brix’i, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Brix, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.brix.com.tr   internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Brix’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Brix'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Brix’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Brix’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Brix’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

www.brix.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Brix mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Brix tarafından www.brix.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Brix, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Brix'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Brix web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

www.brix.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.brix.com.tr   web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Brix, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.brix.com.tr  web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Brix, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar, Brix’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

Brix, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Site’de yer alan Brix’e ait ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitesinin ziyaret edilmesi veya bu web sitesinde hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

4. TAZMİNAT

Müşterinin www.brix.com.tr web sitesini işbu Anlaşmayı ihlal edecek şekilde kullanmasından, Müşterinin işbu Şartlar ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle Brix‘in mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar ve idari kurumlar tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve Brix’in ilk yazılı talebini takip eden 10 (on) gün içinde karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.SÜRE

Brix, istediği zaman yükümlülük altına girmeksizin bu Şartlara ekleme, silme yapabilir ve bu Şartları değiştirebilir.  Değiştirilen Şartlar www.brix.com.tr adresinde yayınlanacak veya e-posta yoluyla iletilecektir.  Müşteri bu Şartlara düzenli olarak bakmalıdır.  Şartlarda yapılan değişiklikler geçmişe dönük olarak geçerli olmayacak ve yayınlandıktan otuz (30) gün sonra geçerli olacaktır.  Ancak, yeni işlevselliklere özgü değişiklikler veya yasal nedenlerle yapılan değişiklikler bildirildikten hemen sonra geçerli olacaktır. 

Brix istediği zaman Müşterinin Programlara katılma hakkını geçici olarak durdurabilir.  Her durumda, fesihten sonra Müşterinin web sitesini kullanması Brix kendi takdirine bağlıdır.

6.  DİĞER 

Bu Şartlar, Türk hukukunun kanunlar ihtilafı kuralları hariç Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Taraflar, bu Şartlara ilişkin tüm anlaşmazlıkları (“Anlaşmazlık”) anlaşmazlığın ortaya çıkmasından sonraki 30 gün içinde iyi niyetle çözmeye çalışacaktır.  Anlaşmazlık 30 gün içinde çözülmezse taraflar bu Şartlardan doğan veya bu Şartlarla bağlantılı olan tüm Anlaşmazlıkların veya ihtilafların ya da bu nedenle öne sürülen bir ihlalin, İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerince çözüleceğini kabul eder. Tüketici sıfatına haiz olanlar ise, ihtilaf halinde yetkili tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkında sahiptir.

Bu Şartlar, tarafların konuyla ilgili bütün anlaşmasıdır ve bu konudaki daha önceki veya eş zamanlı tüm anlaşmaların yerini alır.

İşbu Anlaşma kapsamında veya işbu Anlaşmayla bağlantılı olarak yapılan tüm bildirimler yazılı olacak ve bu Anlaşmaya atıfta bulunacaktır. Bildirimler, (a) bizzat elden; (b) faks veya kayıtlı elektronik posta; (c) taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta ile gönderildikten sonra ya da (d) noter vasıtasıyla yapılabilir.

Bildirimler, tarafların bu Anlaşma’da belirtilen adresine gönderilecektir.

Taraflardan hiçbiri, bu Şartlar kapsamındaki hakları kullanmadığında (veya kullanımını geciktirdiğinde) hiçbir haktan feragat etmiş sayılmayacaktır.  Bu Şartların herhangi bir hükmü uygulanamaz bulunduğunda diğer Şartlar geçerliliğini tamamen koruyacaktır. 

Müşteri, bu Anlaşma kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinin tümünü ya da bir kısmını diğer Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak devredemez, bu izin, bu Anlaşmanın hükümleri Taraflar ve tarafların kendi halefleri ile devralan kişiler için bağlayıcı olması ve bunların lehine hüküm ifade etmesi haricinde makul olmayan nedenlerle verilemez ya da geciktirilemez.

KEP ADRESİ: [email protected]

POSTA ADRESİ: [email protected]

MERSİS NUMARASI: 0904006356000014

TİCARET SİCİL NO: 360444

ETBİS NO:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.