ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.brix.com.tr sitesini üye olarak kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. www.brix.com.tr  sitesine üye olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan “Gizlilik ve Kişisel Veri Koruma Politikası” nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, burada belirtilen ve web sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlar, sadece Üyelik işlemlerini tamamlayarak “Üye” veya “Kullanıcı” statüsünü kazanmış Kullanıcılar için bağlayıcı ve geçerli olacak, site ziyaretçileri olan Kullanıcılar bakımından bu şart ve hükümlerin herhangi bir bağlayıcılığı olmayacaktır. 

Web sitesinin sahibi Firuzköy Bulvarı No:108 Avcılar/İstanbul
adresinde mukim Üçdal Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’dir (bundan böyle kısaca "Brix" olarak anılacaktır). Web sitesinde sunulan ve işbu Sözleşme’de belirtilen ürünler, Üçdal Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sağlanmaktadır.

Brix web sitesinde yer alan her tür bilgi ve içeriği, dilediği zaman, değiştirebilir. Brix, işbu Sözleşme’de dönem dönem değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler hakkında Brix, Üyeler’i mail yoluyla bilgilendirecektir. Sözleşme’nin yeni versiyonları, ayrıca Üyeler’in siteye girişleri sırasında yeni versiyonun kabul edilmesi suretiyle, kabul edildiği tarihte geçerli olacaktır. Hizmetler’den belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan her gerçek veya tüzel kişi Sözleşme koşullarını ve Brix tarafından işbu Sözleşme’de yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1 İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Kullanıcı, siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Brix’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2.2. Kullanıcı, Brix tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Brix’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Brix’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.3. Brix, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2.4. Brix, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

2.5. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2.6. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

2.7. Web sitesi üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Brix’inn kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Brix’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Brix’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.9. Brix kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, kullanıcının www.brix.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

2.10. Kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Şirket tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, siteye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, firma tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, firma tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Şirket’in kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve firmayı bu hususta sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Şirket iletişim bilgileri aracılığıyla iletebilir.

3. ÜYELİK ŞARTLARI

3.1. Web sitesine Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Brix tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmamış veya Üyelikten çıkarılmamış olmak gerekmektedir.

3.2. Sadece 18 yaş ve üzerindeki Kullanıcılar Üyelik başvurusu yapabilir. Üyelik başvurusu sırasında kullanıcıların 18 yaş ve üzerinde olduğunu Brix’in kontrol etme yükümlülüğü yoktur.

3.3. Üyelik için kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul aşağıdaki hallerde Brix tarafından kullanıcıların Üyelik başvuruları kabul edilmeyebilir:

3.3.1 Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan Kullanıcılar tarafından yapılan başvurular

3.3.2. Brix tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten çıkarılmış olan Kullanıcılar tarafından yapılan başvurular.

3.4. Kullanıcılar, Üyelik başvurusu sırasında verdikleri tüm bilgilerin doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek sair bütün zararlardan münhasıran Kullanıcılar sorumludur. Şirket, böyle bir yükümlülüğü olmamakla birlikte, Üyelik vermeden önce Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğrulanmasını isteme hakkına sahiptir.

3.5. Brix, işbu Sözleşme şart ve hükümlerine aykırılık halinde her zaman, başka herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

4. ÜYELİK İPTALİ

4.1 Üye, dilediği zamanda Üyelik’ini web site üzerinden iptal etme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’nin Üye tarafından sonlandırılması, Brix’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelik’in sonlandırılması Üye’nin daha önce web sitesi üzerinden satın almış olduğu Hizmet ve/veya Hizmetlerin de sonlanması anlamına gelmez. Web sitesi üzerinden satın alınmış olan Hizmet ve/veya Hizmetlerin sonlandırılması Üye ile Şirket arasında ilgili Hizmet’e dair olarak akdedilmiş olan sözleşme hükümlerine tabidir.

5. WEB SİTESİ KULLANIMI VE WEB SİTESİNDEN YARARLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

5.1. Üyeler, web sitesi dâhilinde, genel kabul gören bütün ahlak kurallarına ve yürürlükte bulunan kanunlara ve her türlü mevzuata uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.Web sitesi’ne Üye tarafından yüklenen İçerikler’in suç teşkil etmesi ve/veya hukuka aykırı olması durumunda sorumluluk tamamen Üye'ye aittir. Üye'nin hareketlerinden doğan cezai müeyyidelerden, hukuki sorunlardan, neticelerden ve/veya taleplerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Üye, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Şirket ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Brix ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve Brix’i tazmin etmekle sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. İşbu web sitesinde yer alan Brix’e ait ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları web sitesi işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitesinin ziyaret edilmesi veya bu web sitesindeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

6.2. Web sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

7. WEB SİTESİNDE YER ALAN İÇERİKLERE DAİR GENEL ŞARTLAR

7.1. Web sitesi Kullanıcısı’nın, kendisini rahatsız eden ve işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan genel kabul gören ahlak kurallarına, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, uluslararası sözleşmelere ve/veya her türlü sair mevzuata aykırı bulduğu içerikleri Brix’e bildirme zorunluluğu vardır.

7.2. Üye, Site’de okuduğu, izlediği, gördüğü, elde ettiği, materyal ve verileri bireysel amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, pazarlamayacağını, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak tesis etmeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırmayacağını; özetle web sitesinde belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını ve kullandırmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. ÖDEME SİSTEMİ GÜVENLİĞİ

8.1. Web sitesi üzerinden satışa sunulan tüm ürünlere ilişkin satın alma işlemleri, web sitesi üzerinde bulunan ödeme sayfaları üzerinden yapılmaktadır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası, cvv numarası, geçerlilik tarihi vs.) Brix tarafından ödeme işleminin tamamlanması için işlenmektedir. Web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek tüm ödeme işlemleri sırasında Brix, maksimum güvenliğin sağlanması için, özel güvenlik sistemleri kullanmaktadır.  Site üzerinde gerçekleştirilen ödeme işlemleri esnasında Şirket’ten kullandığınız banka arasında bilgi aktarımı bankaya 128/256 bit SSL sertifikası kullanılarak yapılmaktadır.

9. ÜYE’YE AİT ŞİFRE GÜVENLİĞİ

9.1. Üye'nin, şifresini unutması veyahut kaybetmesi durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Üye'nin kayıtlı e-posta adresi dışında başka herhangi bir adrese bildirilmez.

9.2. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, hesabını, şifresini, Üyelik adını ve/veya Üyelik kapsamında satın almış olduğu ürünleri başkasıyla paylaşmamak/başkasına devretmemek, kullandırmamak ve hesabının güncelliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Üye'nin, şifresinin unutulması, kaybedilmesi, çalınması, Üye harici bir kişi tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, vakit geçirmeksizin ve en hızlı şekilde Brix’e haber vermesi gerekmektedir. Üye'nin rızasıyla veya şahsi hatası/kusuru sonucu şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve maddi ve manevi zararlar da dahil olmak üzere hiçbir zarardan Brix sorumlu tutulmayacaktır. Üye, Üyelik bilgileri ve şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolunda itiraz hakkı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, ayrıca bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişi ve/veya kişilerin kimliklerini Şirket’in tespit etmekle yükümlü olmadığını, Brix’ten bu yönde bir talepte bulunamayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BRİX’İN TEKNİK PROBLEMLERDEN SORUMLU OLMAMASI

10.1. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir/bakım çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan,  diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye'lerin iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

10.2. Brix gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

12. TEBLİGAT ADRESLERİ

12.1. Brix işbu Sözleşme'ye dair kanuni her türlü bildirimi, Üyelik başvurusu sırasında Üye’nin verdiği ve güncel tutmakla yükümlü olduğu elektronik posta adresine yapacaktır. Üye'nin web sitesinde kayıtlı posta adresinin olmamasından, yanlışlığından, eksikliğinden, geçersizliğinden ve/veya başkasına ait oluşundan doğabilecek herhangi bir zarardan Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda, Üye, Brix Üye'nin web sitesine giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp, internet servis sağlayıcısından Üye'nin Brix’e bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini edinebilmesi için Brix’e gerekli izin ve onayı işbu Sözleşme ile peşinen vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Üye'nin, Brix’in geçerli kanuni bildirim adresini, web sitesi içindeki ''İletişim'' linkine tıklayarak öğrenmesi gerekmektedir. Üye tarafından fiziki adres bilgilerinin Hizmet satın alımı sırasında sunulması zorunlu olduğundan, Brix Üye tarafından verilen bu fatura adresine de tebligat yapabilir.  Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe söz konusu posta adreslerinin kanuni geçerli tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Lütfen Sözleşme’nin bir kopyasını kendi kullanımız için çıktısını alarak veya güvenli bir elektronik ortamda saklayınız.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.